แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ www.huafai.go.th

วิสัยทัศน์ อบต.หัวฝาย

วิสัยทัศน์ อบต.หัวฝาย

โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว

โรคพิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว

รณรงค์หยุดเผา

รณรงค์หยุดเผา

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ลดการใช้ถุงพลาสติก

ประชาสัมพันธ์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแคนดง

ประชาสัมพันธ์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ที่โรงพยาบาลแคนดง

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (13 ม.ค. 2565 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายก อบต.หัวฝาย (06 ม.ค. 2565 | อ่าน 10 ครั้ง)
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป้นพนักงานจ้างทั่วไป 2565 (24 ธ.ค. 2564 | อ่าน 19 ครั้ง)
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... (21 ธ.ค. 2564 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น (17 ธ.ค. 2564 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประชาพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (17 พ.ย. 2564 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ (16 พ.ย. 2564 | อ่าน 37 ครั้ง)
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการก่อนเวลาราชการและในเวลาพักเที่ยง (15 พ.ย. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้การดูดทรายทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินราษฎร ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ 2 (14 พ.ย. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บร.ถ.203-029 (17 ก.ย. 2564 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 (จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า) (21 ก.ค. 2564 | อ่าน 106 ครั้ง)
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มธรรมนูญสุขภาพตำบลหัวฝายพร้อมแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล๓ขวบโรงเรียนบ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2564 | อ่าน 118 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์กองการเกษตร Epson L4260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลดิมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อพัดลมติดเพดานกองคลังจำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ธ.ค. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานการประชุมประจำเดือน
 

นายไพโรจน์ ภาษี
นายก อบต.หัวฝาย
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
E-service
ITA เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แหล่งท่องเที่ยว

    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
24 มี.ค. 2562
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
02 มี.ค. 2562
วันท้องถิ่นไทย กิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
12 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 17/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 1098352
Page Views 1973420