สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433867
Page Views 806906
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ส.ค. 59 อบต.หัวฝาย เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
อำเภอแคนดง
02 มี.ค. 59 กีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 10/59
กิจกรรม กีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 เข้าร่วมแข่งขันมี 4 อบต. ดังนี้
   1. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
   3. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
   4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
09 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
07 ธ.ค. 58 กิจกรรม Bike For Dad อบต.หัวฝาย
อบต.หัวฝาย อบต.หัวฝาย
12 พ.ย. 58 ลงทะเบียนเกษตรกรสวนยาง
อบต.หัวฝาย ส่วนส่งเสริมการเกษตร
07 พ.ย. 58 ถึง 08 พ.ย. 58 โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือกระสวย ม.6
ณ บริเวณวัดบ้านโคกสว่าง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
04 พ.ย. 58 ถึง 30 พ.ย. 58 ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ส่วนสวัสดิการสังคม
16 ต.ค. 58 ถึง 18 ต.ค. 58 หัวฝายเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง กองการศึกษา