ประวัติความเป็นมา
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เดิมเป็นสภาตำบลหัวฝาย ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542
     ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์