สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433822
Page Views 806859
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หัวฝาย
 
1. บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1
นายเพลิน สังข์ทอง
ผู้ใหญ่บ้าน
 
2. บ้านตะแบง หมู่ที่ 2
 
3. บ้านปอแดง หมู่ที่ 3
4. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
5. บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5
6. บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6
7. บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7
8. บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 8
9. บ้านหนองหญ้าคา หมู่ที่ 9
10. บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10
11. บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11