แผนที่ อบต.
แผนที่/เส้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ทางหลวงชนบทหมายเลข บร.3005 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
คลิ๊ก (Click) เส้นทางไปที่ อบต.หัวฝาย   
https://goo.gl/maps/7uXxCGUVXpSoRDa16
ที่ตั้ง 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 101 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
โทร 044110863
E-mail sarabun@huafai.go.th
เว็บไซต์ อบต. หัวฝาย www.huafai.go.th
Facebook อบต.หัวฝาย. 
https://www.facebook.com/huafailocal