แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 444104
Page Views 822321
 
ขัอบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่
รายการ
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เรื่องให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2 ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท
3 คำแถลง
 
คำแถลง : รายละเอียดคำแถง
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
4 บันทึกหลักการและเหตุผล
 
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
: รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
5 รายงานประมาณการรายรับ
6 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
7 รายงานประมาณการรายจ่าย
8 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
10 รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ