ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ในวันศุกร์ที่ 11 ก.พ.2565 ณ วัดป่าโนนเขวา หมุ่ที่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  ซึ่ง นายไพโรจน์ ภาษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เลขานุการนายก อบต.หัวฝาย รองนายก อบต.หัวฝาย ปลัด อบต.หัวฝาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนทั้งสิ้น 125 คน แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภุมิทัศน์ ณ วัดป่าโนนเขวา แสดงถึงความร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะ และปลูกฝั่งจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 98 ครั้ง