ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
วันที่ 1 ก.พ. 2565 ส.ส. รังสิกร ทิมาตฤกะ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสิน ลีหล้าน้อย เพื่อยกย่องบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid19) รร.บ้านปอแดง หมู่ที่ 3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 76 ครั้ง