ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.หัวฝาย
นายไพโรจน์ ภาษี นายก อบต.หัวฝาย ได้มอบ ประกาศนียบัตร ให้ นางสาวภาสินี กมลพันธ์ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ กับ อบต.หัวฝาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
น.ส.ภาสินีฯ เป็นผู้ถือป้าย อบต.หัวฝาย งานกีฬา รังสิกร คัพ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 45 ครั้ง