ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
นายไพโรจน์ ภาษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  (ชั้น 2) มีผู้เข้าประชุม จำนวน 22 คน ประกอบด้วย รองนายก ปลัด อบต.หัวฝาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลหัวฝาย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.หัวฝาย เพื่อชี้แจงและเสนอแนะแนวทางการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2565,00:00   อ่าน 40 ครั้ง