แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

เรืื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย


ประกาศ ณ วันที่  20  กันยายน  2564


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.71 KB
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564   อ่าน 29 ครั้ง