แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมวฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขึ้นทะเบียนข้อมูลสุนัขและแมว
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ประกาศ ณ วันที่  20 กันยายน  2564

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.92 KB
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564   อ่าน 26 ครั้ง