แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564   อ่าน 24 ครั้ง