ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คือบุคคลที่มารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA ทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/u4zgf3 หรือโดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565   อ่าน 89 ครั้ง