ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย : 61.7   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาดไฟล์ 283.86 KB
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2565   อ่าน 84 ครั้ง