ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิดประกาศ เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ของสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงได้นำประกาศ เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย จำนวน 3 ฉบับ ปิดไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อให้ประชาชนทราบทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
คลิก >> รูปภาพ การปิดประกาศ เรื่อง ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย 

คลิก >> ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุีรัมย์ สาขาสตึก (ท.ด.25) บริษัทท่าทราย โอเชี่ยน จำกัด และเรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.64) และรูปแผนที่แสดงการขออนุญาตดูดทรายฯ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565   อ่าน 63 ครั้ง