ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ประชุมการจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ "บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม" ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด้านคุณธรรมจิรยธรรมที่น่าเอาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป 
ดาวน์โหลดเอกสาร  หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจริยธรรม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565   อ่าน 58 ครั้ง