ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการให้ความรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ นายไพโรจน์ ภาษี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการให้ความรู้การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นการให้ความรู้แก่ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยมีผู้ประชุม จำนวน 50 คน
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565   อ่าน 61 ครั้ง