แบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต.หัวฝาย
ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว มีรอยยิ้มและเต็มใจให้บริการ
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ความแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการ
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 444129
Page Views 822348
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2560
1.ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่มากหมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  enlightenedmail 
2.สอบราคารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คันenlightenedmail
3.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายอุทัยไปประปาหมู่บ้าน) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5enlightenedmail
4.ตกลงราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต (สายจากสามแยกคอกวัวไปโรงเรียน) บ้านตะแบง หมู่ที่ 2enlightenedmail
5.ตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจำหน่ายน้ำประปาบ้านตะแบง หมู่ที่ 2enlightenedmail
6.ตกลงราคาโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปาและบ่อบาดาล บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6enlightenedmail
7.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าวัด) บ้านป่ามัน หมู่ที่ 10enlightenedmail
8.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางทองไปบ้านนายเชาวลิต) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4enlightenedmail
9.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปปู่ตา) (สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายหาร) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7enlightenedmail
10.ตกลงราคาโครงการซ่อมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรณชิตไปบ้านนายวิรัช) บ้านวังน้ำใส หมู่ที่ 11enlightenedmail
11.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายรอบโรงเรียนไปบ้านนายสุนทร) หมู่ 2 บ้านตะแบงenlightenedmail
12.ตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกหัวฝายไปเชื่อมท่อส่งน้ำลงคลอง) หมู่ 4 บ้านหัวฝายenlightenedmail
13.ตกลงราคาโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตจากถนนหินคลุกไปโรงเรียน หมู่ 3 บ้านปอแดงenlightenedmail
14.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายไปหนองอ้อ) หมู่ 1 บ้านโนนสำราญenlightenedmail
15.ตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต(จากบ้านนางทองใบไปถนนลาดยางลงลำตะโคง) หมู่ 1 บ้านโนนสำราญenlightenedmail
16.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายไปบ้านการะโก ตำบลแคนดง) หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าคาenlightenedmail
17.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (ซอยวันทนีย์) หมู่ 7 บ้านขี้เหล็กenlightenedmail
18.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายจากที่นานายล้วนไปหนองยาง) + (สายจากที่นานางสำเนียงไปที่นานายหนูพิศ) หมู่ 8 บ้านโนนเขวาenlightenedmail
19.ตกลงราคาโครงการลงหินคลุก (จากบ้านนายสงัดสำราญถึงบ้านนางสาย เปิ่มรัมย์)   บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1enlightenedmail
20.ตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำภายในวัดปอแดง หมู่ 3 บ้านปอแดงenlightenedmail
21.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบรางวี (จากบ้านนายอารีย์ลงคลอง) หมู่ 6 บ้านโคกสว่างenlightenedmail
22.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มโนนหมื่น) หมู่ 10 บ้านป่ามันenlightenedmail
23.ตกลงราคาติดตั้งฝ้าเพดาน (องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย) หมู่ 6 บ้านโคกสว่างenlightenedmail
24.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายจากวัดป่าท่องสำราญไปที่นานายเพลิน)หมู่ 1 บ้านโนนสำราญenlightenedmail
25.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย หมู่ 6 บ้านโคกสว่างenlightenedmail
26.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก (วัดวารีมุกขาราม)  หมู่ 4 บ้านหัวฝายenlightenedmail
27ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดเวียนนอก บ้านตะแบง หมู่ที่ 2 บ้านตำแบงenlightenedmail
28.ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง (สายหน้า อบต.หัวฝายไปบ้านโคกสว่าง) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง
29.ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดน้ำใส (กุดฝาย) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็ก
enlightenedmail
30.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายกลางบ้าน) หมู่ 6 บ้านโคกสว่างenlightenedmail
31.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและหินคลุก หมู่ 4 5 (สายไปบ้านหนองแสงและสาไปหนองไปหนองหัวหมู enlightenedmail
32.ตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการหลักคาคุมสนามเด็กเล่น หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าคา enlightenedmail
33.ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดน้ำใส (กุดฝาย) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็กenlightenedmail
34.ตกลงราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้ยากไร้บ้านนายพูน ทะยารัมย์ หมู่ 11 บ้านวังน้ำใสenlightenedmail
35.ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและถนนหินคลุก หมู่ 1 บ้านโนนสำราญ และ หมู่ 9 บ้านหนองหญ้าคาenlightenedmail
36.สอบราคาโครงการขุดลอกกุดน้ำใส หมู่ 11 บ้านวังน้ำใสenlightenedmail
37.เฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง Asphaltic Concrete (สายแยกบ้านปอแดง หมู่ที่ 3 - บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1enlightenedmailโพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,00:00   อ่าน 58 ครั้ง