สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433886
Page Views 806925
 
สำนักปลัด

นายมรกต สินธุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

นายปรีชา หมีทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายอนุชา กาสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ เรืองปรัชญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอุทรทิพย์ อบอุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางชนาภา พลจันทึก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวรัตน์ติญา ชอุ่มผล
นิติกรปฏิบัติการ

นายณัฐพศุตม์ คุณนาเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมบัติ กองไช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรุณทิพย์ ปินะพัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

นายอำพล กาสิงห์
เจ้าพนักงานขับรถ

นางสุพรรณี คำเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ