สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433887
Page Views 806926
 
กองคลัง

นางสาวดาราพร แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางณิชมน ชาติมนตรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชาลิสา จันทาตุ่น
นักวิชาการคลัง

นางอุบลรัตน์ บุญศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายกฤติพงษ์ แฝงฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ่งทิวา บุญเยี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายฉัตรชัย เต็นตารัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ