สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/07/2015
ปรับปรุง 21/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 433891
Page Views 806930
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวเกษร ภูมิกอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวอัจฉรา เหลืองอุดมชัย
นักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฐริกา พรมนัส
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางลำไย ทุมมาลา
ครู

นางพิมพ์ธรัตน์ วิจิตพล
ครู

นางรุจิรา ไชยสงคราม
ครู

นางตวงทิพย์ งามสะพรั่ง
ครู

นางมลิวัลย์ ยินดี
ครู

นางแจ่มจันทร์ งามสะพรั่ง
ครู

นางพิมพ์พร ประทุมวัง
ครู

นางลำดวน จันทอุตสาห์
ครู

นางเบญจมาภรณ์ เตียวภัทรกุล
ครู

นางจิตรา ภาษี
ครู

นางไพรวรรณ นามอภัย
ครู

นางสาวศรุษติยา ชื่นจิตชม
ครู

นางสุวรรณ สืบสิงห์
ผู้ดูแลเด็ก

นางวันนา อุปรา
ผู้ดูแลเด็ก

นางวิลาวรรณ เต็นตารัมย์
ผู้ดูแลเด็ก

นางอภิรดา กองพิลา
ผู้ดูแลเด็ก

นางปริศนา กระจ่างจิตร
ผู้ดูแลเด็ก

นางกมลชนก สงวนรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัทยา พาพลเพ็น
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจุไรรัตน์ ชมวัน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาดา เพิ่มพูน
ผู้ดูแลเด็ก